Damavand

p-03-2.jpg

نرم افزار خاتم برای ارائه 8 خدمت به بازنشستگان رونمایی شد

 رونمایی «نرم افزار موبایلی خاتم» : بوسیله این نرم افزار، هشت خدمت به بازنشستگان تحت پوشش ارائه می شود.

ادامه خبر...

425913_809.jpg

راه اندازی مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره)

مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره) با شماره سراسری 0968877 توسط شرکت دماوند راه اندازی گردید . 

ادامه خبر...

147692_217.jpg

راه اندازی مرکز تماس سازمان امور مالیاتی کشور

سامانه مرکز تماس سازمان امورمالیاتی کشور با شماره 35019 توسط شرکت دماوند راه اندازی گردید . 

ادامه خبر...

2411844.jpg

توسعه سامانه متمرکز مدیریت تجربه مشتری بانک شهر

سامانه مدیریت تجربه مشتری بانک شهر Customer Experience Management توسط شرکت دماوند نصب و راه اندازی گردید . 

ادامه خبر...