راه های ارتباطی


آدرس: تهران - خیابان کارگر شمالی - خیابان شهید فرشی مقدم - پارک علم و فناوری دانشگاه تهران - ساختمان شماره 2 - طبقه اول - واحد 209


شماره تماس: 65 95 92 88 (21 98+)


شماره نمابر: 65 95 92 88 (21 98+)


تماس با ما