راه حل بانکی

راه حل بانکی: 

  • آگاهی مشتری از آدرس و کلیه امکانات، خدمات و تجهیزات بانک توسط اینترنت و نرم افزار تلفن همراه
  • برنامه ریزی و زمانبندی ساعات کار شعب
  • رزرو نوبت توسط تلفن، اینترنت، نرم افزار تلفن همراه
  • نوبت دهی مشتریان
  • اطلاع رسانی به مشتریان توسط نمایشگرهای TV LCD متمرکز
  • نظرسنجی از مشتریان در خصوص خدمات دریافت شده
  • گزارشات متعدد مدیریتی