راه حل درمانی

راه حل درمانی: 

  • آگاهی بیمار از کلیه امکانات، خدمات و پزشکان بیمارستان توسط اینترنت و نرم افزار تلفن همراه
  • برنامه ریزی و زمانبندی برای پزشکان، تخصص ها ، کلینیک ها
  • رزرو نوبت توسط تلفن، اینترنت، نرم افزار تلفن همراه
  • پذیرش ، صف بندی و نوبت دهی بیماران بر اساس کد رهگیری
  • اطلاع رسانی به بیماران توسط نمایشگرهای TV LCD متمرکز
  • نظرسنجی از بیماران در خصوص خدمات دریافت شده
  • گزارشات متعدد مدیریتی