زیر سیستم رزرواسیون

زیر سیستم رزرواسیون (Reservation):

  • امکان انتخاب خدمات ، شعبه و ساعت مورد نظر
  • امکان رزرو نوبت با مشخصات درخواست شده
  • ارائه کد رهگیری
  • امکان پیامک کد رهگیری و مشخصات نوبت به مشتری
  • امکان کنسل کردن نوبت
  • امکان شناسایی خودکار نوبت های رزرو شده در محل شعبه با دریافت کد رهگیری بر روی کیوسک
  • کمترین معطلی برای نوبت های رزرو شده
  • قابل ارائه توسط Web Page
  • قابل ارائه توسط Mobile Application
  • قابل ارائه توسط سیستم تلفنی

 

2