صفحه اصلی - نرم افزار مرکز تماس

blank

زیر سیستم نرم افزار تلفن همراه
ارتباط با CRM ، ثبت درخواستها ، ارتباط با کارشناسان

اطلاعات بیشتر…

blank

زیر سیستم چند رسانه ای
ارتباط با سیستمهای وب ، پیامک ، ایمیل ، شبکه های اجتماعی

اطلاعات بیشتر…

blank

زیر سیستم مرکز تلفن و IVR
ارتباط با سایر مراکز تلفنی ، سرویس گرا ، دریافت نمابر ، نظر سنجی

اطلاعات بیشتر…

blank

زیر سیستم فرم ساز
ایجاد انواع فرمهای مورد نیاز ، ارتباط با سیستم تیکت

اطلاعات بیشتر…

blank

زیر سیستم گزارش ساز
گزارش های متنوع ، سیستم گزارش ساز پیشرفته ، انواع نمودارها

اطلاعات بیشتر…

blank

زیر سیستم تیکت
ثبت تگ بر روی تیکتها ، ارجاع به کارشناسان ، درخت دانش 

اطلاعات بیشتر…

blank

blank

blank