درباره ما

درباره شرکت دماوند

 • بیش از پانزده سال سابقه تولید نرم افزار 
 • مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • عضو شرکتهای دانش بنیان 
 • عضو شورای عالی انفورماتیک
 • عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 • عضو انجمن انفورماتیک ایران
 • رتبه برتر در جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی
 • رتبه برتر جشنواره پژوهش کشور 
 • رتبه برتر شرکت فناور دانشگاه تهران

توانمندیها : 

 • تولید نرم افزار مرکز تماس Contact Center با تکنولوژی بومی 
 • تولید پیامرسان سازمانی
 • تولید سامانه های وب کنفرانس
 • تولید سیستم های مدیریت جریان مشتری  (CEM (Customer Experience Management
 • مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانلود کاتالوگ :