مشتريان

برخي از مهمترين مشتريان

 

بانک شهر

راه اندازي و پشتيباني سيستمهاي مدیریت تجربه مشتری از سازمان (Customer Experience Management)

 


blank

بانک سپه

نصب و راه اندازي سامانه تلفن بانک و CRM

 


blank

صندوق بازنشستگی کشوری

نصب ، راه اندازي و پشتيباني سيستمهاي مرکز تماس و سامانه صبا صندوق بازنشستگی کشور

 


blank

کمیته امداد امام خمینی (ره)

نصب ، راه اندازي و پشتيباني سيستمهاي مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره)

 


blank

سازمان امور مالیاتی کشور

نصب ، راه اندازي و پشتيباني سيستمهاي مرکز تماس سازمان امور مالیاتی کشور

 


blank

بیمارستان میلاد تهران

نصب ، راه اندازي و پشتيباني سيستمهاي نوبت دهی تلفنی بیمارستان میلاد تهران


دیگر مشتريان :

 • بانک مرکزی
 • وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
 • بانکهای ملی ، ملت، صادرات و …
 • صندوق نوآوری و شکوفایی
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سازمان هواپیمایی کشوری
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • دانشگاه صنعتی شریف ؛ علامه ، تهران  و …
 • شهرداري تهران
 • سازمان بیمه سلامت
 • سازمان نظام مهندسی ساختمان
 • وزارت جهاد کشاورزی