راه اندازی نرم افزار مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره) - نرم افزار مرکز تماس
blank

راه اندازی نرم افزار مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره)

سامانه مرکز تماس کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه امکانات ذیل با شماره سراسری 0968877 راه اندازی گردید .

از امکانات این سامانه نرم افزار مرکز تماس میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :

1- پرداخت صدقه تلفنی

2- ارائه انتقادات و پیشنهادات

3- اطلاع از طرحهای مشارکتی و حمایتی کمیته امداد

4- ارتباط با کارشناسان مرکز پاسخگویی

5- امکان پیگیری درخواستهای ثبت شده

6- امکان ارتباط با سامانه وب ، پیامک ، ایمیل بصورت متمرکز برای موارد ذکر شده بالا

ضمنا در فازهای آتی امکانات جدیدتری نیز به سامانه اضافه خواهد گردید .

https://e.emdad.ir

 

About the Author

ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید