تعاریف نرم افزار مرکز تماس

تعاریف نرم افزارمرکزتماس

برای خرید یک نرم افزار مرکز تماس نیاز است تا با اصطلاحات و همچنین واژه نامه آن آشنا شویم ، لینک ذیل به شما کمک می کند تا بصورت تخصصی با کلید واژه های مربوط به نرم افزار مرکز تماس آشنا شوید.

در لینک ذیل تعاریف و واژگان کاملی را می توانید مشاهده فرمائید:

واژه نامه مرکز تماس

 

About the Author

ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید